Stránky
Novinky
Reference
Masivní dubová podlaha v prvorepublikovém bytě

Masivní dubová podlaha v prvorepublikovém bytě

Téma bydlení ve městech a jeho nedostatek se v českých médiích objevuje již několikátým rokem. Vedle developerských projektů či přizpůsobování panelových domů potřebám a představám 21. století prochází renovací i mnohé předválečné byty, které tak nabízí moderní bydlení s nádechem historie. Domy z období první republiky či dokonce Rakouska-Uherska mají svou nezaměnitelnou atmosféru, ale zároveň je třeba při rekonstrukci počítat s mnoha nástrahami, které souvisí se stářím domu i necitlivými zásahy, k nimž často docházelo za minulého režimu. Podobné byty vyžadují citlivou rekonstrukci, zapojení odborníků a výběr vhodných materiálů, které jim navrátí jejich někdejší půvab.

Noblesa s moderním nádechem

Prvorepublikový byt v pražském Karlíně prošel v nedávné době kompletní rekonstrukcí, v jejímž rámci se dočkal nejen nových rozvodů vody či opravy stěn, ale i nové podlahy. Mladý pár, který byt koupil a do rekonstrukce se aktivně zapojil, byl nadšený z atmosféry prostor s velmi netradiční dispozicí, technický stav bytu však vyžadoval další investice. Byt prošel výraznější rekonstrukcí v roce 1963 a následovalo pak několik zásahů v 90. letech. Polovinu podlahové plochy tvořily bukové parkety, které však měly v každé místnosti jiný profil a důsledkem nerovnosti podkladu a sesychání výrazně vrzaly. Parkety byly v dalších částech bytu doplněny kobercem či dlažbou. Výška podlahy v rámci jedné místnosti se lišila až o 2 cm, mezi jednotlivými místnostmi byly rozdíly ještě výrazně větší.

Odstranění starých krytin

Majitelé se rozhodli pro odstranění všech povrchových krytin a v místech, kde byla zachována původní předválečná skladba podlahy, i pro odstranění fošen zakrývajících zásyp tvořený starou sutí. V jedné místnosti, kde v 60. letech došlo k havárii vody a byl zasažen nosný trám, byla podlaha očištěna až na úroveň trámu, jehož technický stav i následné vyztužení bylo konzultováno s odborníky. Podlaze bylo potom třeba navrátit nejen její výšku, ale i akustické vlastnosti. Vzhledem k tomu, že při renovacích starých bytů s trámovými stropy je doporučeno se vyhnout přetěžování těchto stropů a zároveň přinášení nadbytečné vlhkosti do stavby, byla zvolena „suchá cesta“.

Pro místnost, kde byla podlaha očištěna až na záklop, doporučili technici (ze společnosti/firmy) Fermacell použít voštinový systém v kombinaci s vyrovnávacím podsypem a podlahovými prvky. V druhé místnosti byl stávající zásyp před položením sádrovláknitých podlahových prvků pouze doplněn vyrovnávacím podsypem Fermacell, který zajistil rovný podklad vhodný pro další práce. Většina místností byla následně opticky propojena podlahovou krytinou tvořenou našimi masivními dubovými prkny FEELWOOD z české výroby v Borohrádku. O volbě této krytiny byli majitelé rozhodnuti již před začátkem rekonstrukce, a všude bylo proto počítáno s dostatečnou výškou pro krytinu i lepidlo.

Způsob pokládky a 2 šířky prken

Namísto obvyklého způsobu pokládky podlahy byl pro tento projekt zvolen tvar úhlopříčky procházející celým bytem, na níž pak kolmo navazují další prkna. Masivní dubová prkna FEELWOOD byla objednána ve dvou různých šířkách a několika variantách délek, aby se podpořil plastický vzhled podlahy, která tvoří jeden ze základních designových prvků celého bytu. „S kombinováním různých šířek dubových prken jsme se již setkali i u jiných realizací, například u krásné novostavby, na níž pracoval pan Josef Voborník. Tehdy se jednalo o tři různé šíře a čtyři délky a pokládku na podlahové topení,“ zmiňuje Lukáš Kopp, produktový manažer FEELWOOD.

Ačkoliv mnoho jiných prací v karlínském bytě dělali majitelé sami, pokládka podlahy byla svěřena odborníkovi, který má dlouholetou praxi s prací s dřevěnými podlahami a dalšími přírodními materiály. Tomáš Freund, který v karlínském bytě podlahu pokládal, má zkušenosti s velmi kreativními vzory skládanými z parket, masivní dřevěná prkna však ještě do méně obvyklých tvarů nepokládal. Podobné zakázky má ale podle vlastních slov rád a představují výzvu a zároveň příjemnou změnu. Kromě vyššího prořezu (ten dosáhl až 20 %), nepředstavovala pokládka do podobné úhlopříčky žádný problém, bylo pouze třeba ohlídat detaily. „U masivních dřevěných podlah je možné si hrát se způsobem pokládky, základní je ale dbát na dodržení správné vlhkosti podkladu a jeho skladbu, proto je důležité, aby byl podlahář součástí týmu už od začátku rekonstrukce či stavby, má tak možnost ohlídat vše, co má vliv na pokládku finální vrstvy podlahy.“, zdůrazňuje Tomáš Freund.

Majitelé bytu jsou s výsledkem velmi spokojeni a zajímavý způsob pokládky prken často obdivují i návštěvy. „Masivní dřevěná podlaha má své specifické vlastnosti a je potřeba respektovat i nedokonalost přírodního materiálu, zvláště když si člověk zvolí rustikální kvalitu prken. Ale mám pocit, že dřevěná podlaha ke starému bytu patří a nedovedu si představit mít zde něco jiného, důležitý pro mě byl i fakt, že Feel Wood vyrábí v Čechách“ shrnuje majitelka bytu.

Do e-shopu Nejbližší prodejny

Další reference

Čeští zákazníci stále častěji vyhledávají fasády, které umí přirozeně stárnout

Čeští zákazníci stále častěji vyhledávají fasády, které umí přirozeně stárnout

Modřínové fasády jsou na českých stavbách k vidění stále častěji a nezřídka se objevují bez povrchové úpravy, vystaveny přirozenému procesu stárnutí. S tímto trendem má dlouholeté zkušenosti i architekt Pavel Horák, který ve spolupráci s kolegy z ateliéru Prodesi/Domesi již více než patnáct let navrhuje dřevostavby, jejichž charakteristickým rysem je kromě čistého designu právě i respekt k přirozenému stárnutí fasádních obkladů.

Celá reference

Jak degraduje sibiřský modřín?

Sibiřský modřín - terasy a fasády

Jak degraduje sibiřský modřín?

Problematika využití dřeva v exteriéru je poměrně rozsáhlá. Pokud je dřevo použito správně, dokáže vydržet stovky let. V první řadě je však nutné dodržovat zásady správné konstrukční ochrany – tzn. výběr dřeva vhodného do konkrétních podmínek a dodržování konstrukčních zásad (přesahy střech, odvětrávané mezery, dodržování odstupu dřevěných konstrukcí od země, eliminace čelních ploch, zaoblení hran a jiné).

Celá reference
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.