Stránky
Novinky
Reference

Dřevěné terasy

KONTROLA VLHKOSTI PALUBEK

Před pokládkou prken doporučujeme zkontrolovat jejich vlhkost. Zabráníte tím možné následné deformaci konstrukce vlivem změn teploty a vlhkosti. Vlhkost můžete změřit pomocí elektronického vlhkoměru. Při pokládání bychom měli dodržet hodnotu cca 16 +/− 2 %.

MONTÁŽ

Pro doporučenou šířku prkna od 90 do 120 mm bychom měli při pokládání dodržet spáru kolem 7 mm (doporučuje se spára min. 6 % šířky prkna). Nosnou konstrukci terasového obložení a zároveň i připevnění na podklad je nutno dobře rozměřit, popř. provést tak, aby odolaly případnému zborcení způsobenému bobtnáním nebo sesycháním terasových prken. Latě nebo lišty nemohou v dostatečné míře zaručit odolnost vůči deformačním silám. Pro nosné konstrukce se nejlépe hodí dřeviny se zvýšenou přírodní odolností (např. modřín, dub, robinie). Pod terasovým prknem smí být nosný hranolek široký max. 50 mm (obr. 1).

Tloušťka 24 mm Tloušťka 28 mm Tloušťka 40 mm
Profil bez pera a drážky max. 48 cm max. 56 cm max. 80 cm

U větších šířek by se měl dodržet odstup min. 7 mm mezi obloženími a spodní konstrukcí pomocí prokladů (např. položený ocelový drát, viz obr. 2; dalšími možnostmi jsou hliníkové profily, podložky z umělé hmoty, distanční montážní latě, atd.).

Odstupy mezi nosnými hranolky jsou závislé na tloušťce prkna a měly by činit 40 až 60 cm (doporučuje se maximalně 20-ti násobek tloušťky prkna). Tyto krátké rozteče podkladů nám zajistí, že se udrží v mezích deformace nebo zkřivení způsobené bobtnáním či sesycháním jednotlivých prken a terasové obložení zůstane rovné a bez hrbolů.

Prkna mohou přesahovat max. 1/2 šířky prkna (myšleno od konce prkna až po první přišroubování k nosné konstrukci).

NAHROMADĚNÁ VLHKOST

Existují nejrůznější terasové konstrukce. Už samotnou montaží musíme zajistit, aby se co nejrychleji odvedla vlhkost pod terasovym obložením a nosnou konstrukcí (např. pomoci lehkého spadu nosné konstrukce cca 2 %). Dostatečné odvětravaní pod terasovým obložením je nutné k tomu, abychom zajistili rychlé vysušení dřeva. Přičinou hromadění vlhkosti mohou být na zemi upevněné stojany na slunečníky, květináče atd. Dostatečného odvětráni dosáhneme pomoci položených lišt s rozměry cca 2 x 2 cm.

ŠROUBY PRO DOPORUČENOU ŠÍŘKU PRKNA OD 90 DO 120 MM

Musí být použity vruty z ušlechtilé oceli nebo ekvivalentní nerezavějící oceli se speciálním natěrem.

Délka šroubu: tloušťka prkna + min. 35 mm

Průměr šroubu: min. 4,5 mm

PŘIPEVNĚNÍ

Na každou nosnou konstrukci se prkna připevňují seshora minimálně dvěma šrouby. Předvrtaním (nepatrně větší než průměr šroubu) a hrubovaním (u šroubů s vrtací špičkou) docílime toho, že se nebudou tvořit trhliny. Při použití distančního držaku jako na obr. 2 musíme šrouby uspořádat diagonálně. Hlavička šroubu musí přesně lícovat s povrchem. Vzdálenost od okraje každého šroubu musí být min. 15 mm. Z čela se doporučuje odstup maximálně 1/2 šíře prkna. Při čelnim sesazování prken by měly být použity 2 latě pod každým koncem prkna (viz obr. 2).

Při výrobě se dbá na to, aby minimálně jedna strana (= pohledová strana) splňovala všechny kritéria třídění. Při pokládání musíme dbát na to, aby „na pohled“ hezčí strana byla otočena nahoru, je jedno zda z pravé nebo levé strany.

VLASTNOSTI MATERIÁLU

Je řada dřevin, ze kterých se vlivem povětrnostních podmínek vyplaví po delším čase tmavý odstín. Také z teras se vyplavují a smývají nečistoty.

Dřevo jako přírodně rostoucí materiál má své přirozené typické vlastnosti (nepovažují se za vady), a to zejména následující:

  • barevné odchylky v rámci jedné dřeviny
  • přírodní zešednutí následkem působení povětrnostních vlivů
  • tvorba trhlin a třísek na povrchu a na koncích prken, způsobená bobtnáním a sesycháním dřeva
  • náchylnost k prohnutí / deformaci prkna
  • zásmolky / výron pryskyřice
  • hrubá místa v oblasti suků a při nepravidelném růstu
  • na mokrém povrchu hrozí jako na jiných materiálech nebezpečí uklouznutí

ČISTĚNÍ

Při „normálním“ zatížení by se terasy měly čistit jedenkrát za rok na jaře. Nachází- li se terasa ve stínu jako např. na severní straně domu, pod vysokými stromy, atd., mělo by čištění následovat častěji. Stejně jako u jiných materiálů můžeme čištěním předcházet tvorbě řas. Nehodné jsou vysokotlaké čističe. V mnoha případech si vystačíme s hadicí na vodu a koštětem.

Poznámka: vyvarujte se přímého čištění proudem vysokotlakého čističe, neboť ostrým proudem vody může být povrch dřeva poškozen!

 

KONSTRUKČNÍ DOPORUČENÍ

• upevňovací vzdálenost ke konci čela, viz obr. 3; by měla být min. 50 mm, max. 100 mm

• vzdálenost podpor na obr. 4

termodřevo 400 až 450 mm

tropické dřevo 400 až 450 mm

modřínové dřevo 400 až 500 mm

krátké rozteče podkladů nám zajistí, že se udrží v mezích deformace nebo zkřivení způsobených bobtnáním či sesycháním jednotlivých prken a terasové obložení zůstane rovné a bez hrbolů

• vzdálenost spár u šířky prkna od 90 do 120 mm musí být minimálně 7 mm, u širších prken 6 % šířky prkna

• montáž odstupů (roztečí), viz. obr. 5; mezi terasovými dílci a nosnou konstrukcí minimálně 5 mm, mezi nosnou konstrukcí a zemí minimálně 30 mm

Ukázky montáží a montážního materiálu

Seřizovací nožky – slouží pro podložení a vyrovnání nosné konstrukce

 

 

 

 

Ochranné hliníkové lišty – zamezují kontaktu mezi terasou a nosnou konstrukcí

 

 

 

 

„Neviditelné“ připevnění pomocí montážních podložek

1) montážní podložku přirazíme na spodní hranu a připevníme

2) postup opakujeme pro každé terasové prkno

 

3) terasové prkno pevně přišroubujeme k nosné konstrukci

4) zasuneme další terasové prkno a přišroubujeme jej

Viditelné“ připevnění pomocí montážních podložek s vymezováním

1) montážní podložku nasadíme na nosnou konstrukci

2) nastavíme polohu montážních podložek, zasuneme vymezovací kolík a přišroubujeme terasové prkno

3) přiložíme a zalícujeme další terasové prkno

4) po následném přišroubování odstraníme vymezovací kolík

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.