Stránky
Novinky
Reference

Odpovědi na otázky (FAQs)

Dřevo je přírodní materiál

Je krásné, vonící, příjemné na dotek i na pohled. Přímo vybízí k tomu, abychom z něj vytvořili v interiérech i exteriérech designové skvosty nebo útulná zákoutí.

Jako přírodní materiál má dřevo i své specifické vlastnosti. Pokud je budeme respektovat, dosáhneme vynikajících výsledků s trvalou hodnotou.

Použijete-li značkové palubky a podlahovky SECA, výsledek máte téměř zaručený. Díky vysokým standardům kvality pracujete s polotovarem nejvyšší jakosti, který výrazně usnadňuje montáž a má vynikající užitné a estetické vlastnosti, které oceníte dnes, po měsících i po letech.

Je zde ale ono „téměř zaručený“. Je třeba skutečně respektovat přirozené vlastnosti dřeva a tak s ním i pracovat.

V tomto rádci najdete základní tipy, návody a zásady pro práci s dřevěnými palubkami a podlahovkami. Věříme, že Vám pomohou docílit v praxi těch nejlepších výsledků.

Jak vybrat správnou dřevinu?

A) DO INTERIÉRU

V interiéru jde o čistě estetickou záležitost. Podmínky zde jsou většinou tak vyrovnané, že volba dřeviny nemá žádný zásadní vliv na užitnou hodnotu obkladu.

SMRK
světlé, měkké,jednobarevné dřevo s menšími suky
BOROVICE
tmavší nažloutlá barva, silněji oxiduje (tmavne), větší suky, výraznější kresba a přechod mezi tmavým jádrem a světlou bělí
MODŘÍN
tmavší nahnědlá barva, tvrdší, těžší, odolnější dřevo, též tmavne

B) NA FASÁDU

Výběr dřeviny zcela zásadně ovlivňuje trvanlivost obkladu. Pokud chcete mít obklad s maximální trvanlivostí, zcela určitě se vyplatí investovat do sibiřského modřínu, který je mimořádně odolný. I ze smrku či borovice je však možno vytvořit kvalitní a trvanlivou fasádu, zde však bude hrát zásadní roli kvalitní povrchová úprava a zejména technická ochrana dřeva.

C) NA TERASU

Výběr dřeva u teras hraje nejen estetickou roli. Pro použití na zahradě je klíčovou vlastností dřeva jeho trvanlivost, a ta je u jednotlivých druhů velice odlišná. Zjednodušeně platí, že čím je dřevina tvrdší, tím delší je její trvanlivost a odolnost vůči plísním, škůdcům apod. Proto si před stavbou terasy nejprve rozmyslete, zdali jí z estetických nebo praktických důvodů budete obměňovat častěji (v řádu let), nebo požadujete maximální trvanlivost.

Jak zjistit správné množství palubek nebo podlahovek, které potřebujete k pokrytí plochy?

a) Palubky i podlahovky se účtují v šířce s perem, tzv. krycí šířka je o něco menší, zpravidla o 8 mm. Proto se před každým nákupem informujte o krycí šířce u svého prodejce, pouze s pomocí tohoto údaje vypočtete správné množství palubek nebo podlahovek.

b) Je třeba počítat s prořezem materiálu a přiměřenou rezervou. V praxi se doporučuje obvykle 5–10 %.

Jakou tloušťku a profil palubky nebo podlahovky zvolit

a) Pro obklady stěn nebo stropů jsou vhodné palubky o tloušťce 12–15 mm nebo více.

b) Na podhledy střech apod. (tedy použití v exteriérech) je třeba tloušťky nejméně 15 mm, pro fasády je minimální doporučená tloušťka 19 mm. Použití palubek o tloušťce 12 mm na venkovní obklady je zcela nevhodné. V íte, že… Kvalitní obaly značkových palubek SECA chrání výrobek před zašpiněním, UV zářením a mechanickým poškozením při manipulaci. Vždy si odnesete výrobek v kvalitě, ve které opustil výrobu. 2 3 Dřevo s charakterem. 27

c) Tloušťku podlahovek by měl určit odborník – statik v závislosti na zatížení a skladbě podlahy.

d) Výběr profilů je široký, do značné míry záleží na Vašem vkusu. Je však třeba se informovat i o tom, na které konkrétní aplikace je Vámi vybraný profil vhodný. Některé profily se např. hodí pouze na vodorovné obložení.

e) Na obklady stěn jsou výhodné profily s tzv. ustoupeným perem (např. F – Tatran, E – Softline). Ty umožňují dřevu pohyb bez vzniku viditelných spár – docílíte tak trvale kvalitního estetického výsledku.

Jak správně montovat palubky?

a) Připravte si podkladový rošt z egalizovaných latí s vlhkostí přibližně odpovídající vlhkosti palubek. Nikdy nemontujte palubky přímo na stěnu. Na podkladový rošt zásadně používejte sušené stavební řezivo.

b) Rošt musí umožňovat tzv. „odvětrávání“, tedy proudění vzduchu za palubkami. Pokud nosné latě montujete vodorovně, je třeba použít tzv. kontra latě, aby vzduch mohl proudit směrem nahoru. Pro použití ve vlhčích prostorách a na fasádách latě ze všech stran ošetřete prostředkem proti plísním a houbám.

c) Palubky se nejčastěji montují tak, že montážní prvky nejsou viditelné. Při metodě tzv. „přiznaných“ vrutů nebo hřebíků použijte vruty s kvalitní korozivzdornou povrchovou úpravou. V íte, že… Značkové palubky SECA jsou vyráběny moderními technologickými postupy, které zaručují potřebnou tvarovou přesnost. Proto je montáž jednoduchá a rychlá, bez zbytečného odpadu z nevyužitých kusů. 4 V íte, že… Díky přísnému dodržování kvalitativních norem výroby máte se značkovými palubkami SECA záruku toho, že výsledek Vaší práce bude esteticky i funkčně dokonalý.

d) Pro montáž palubek jsou také vhodné speciální montážní příchytky. Dávejte však při nákupu pozor, „číslo příchytky“ znamená tloušťku dolní dásně drážky. Montážní příchytky musí být kvalitní (dostatečně tuhé), aby nedošlo k jejich deformaci vlivem přirozeného pohybu palubek při změnách teploty a vlhkosti − pak může dojít i k „odpadnutí“ palubek. Kromě montážních plíšků jsou na trhu i další přípravky pro snadnou a spolehlivou montáž.

e) Při vodorovném pokládání musí pero ukazovat nahoru, zabráníte tak zanesení drážky nečistotami a případnému slepení palubek lakem.

f) Obložení „nedotahujte“ až těsně ke stěnám a stropu, doporučuje se větrací a dilatační spára cca 10 mm.

Jak správně montovat podlahy?

a) Podlahovky se zpravidla přibíjejí tzv. kolářskými hřebíky šikmo přes pero. Hřebíky by měly být 2,5 – 3 × delší než je tloušťka podlahy.

Lepší je však kotvit podlahovky vruty. Je rovněž možné podlahovky ještě před přibitím na rošt nalepit, rozhodně se však nesmějí jednotlivá prkna lepit k sobě ve spoji pero – drážka. Tím by se jednotlivá prkna při přirozeném pohybu vlivem změny teploty a vlhkosti pohybovala jako jeden kus a vznikla by spára či trhlina o šířce až několika centimetrů. Sponkování podlah je méně vhodné, protože sponkovačka vždy nezajistí citlivé přitažení dílců k podkladu (při dotahování vrutu či zatloukání hřebíku lépe cítíme odpor palubky a podkladového materiálu).

b) Značkové podlahovky SECA mají po ohoblování při výrobě bezvadný povrch, který již není třeba brousit (lehké přebroušení mezi jednotlivými vrstvami povrchové úpravy je nutné).

c) Při pokládce přísně dbejte na čistotu. Nespoléhejte na to, že nečistoty, stopy po pracovní obuvi, otisky prstů znečistěných mazivem od hřebíků či vrutů nebo povrchová poškození „obrousíte“.

Jak povrchově upravovat palubky a podlahovky?

a) Palubky vždy povrchově upravujeme před montáží, podlahy až po montáži.

b) Na úpravu palubek použijte vhodnou (nejlépe tenkovrstvou) lazuru, méně vhodné jsou laky, které vytvářejí souvislý nepropustný film. Vhodné je i natřít zadní stranu palubek základním nátěrem.

c) Pro povrchovou úpravu palubek zvolte lazuru vhodnou pro daný typ obkladu. U vnějších obkladů (fasád) by lazura měla obsahovat ochranné prostředky proti plísním, houbám a hmyzu. U vnitřních obkladů jsou však tyto přísady zbytečné a mohou být i škodlivé. Samotný proces technického sušení, kterým palubky při výrobě procházejí, představuje u interiérových palubek dostatečně účinnou ochranu. U většiny nátěrových hmot používáme dva nátěry.

d) V současné době se jako nejvhodnější pro povrchovou úpravu palubek i podlah jeví oleje a vosky.

e) Laky na podlahy používejte pouze vysoce elastické, výslovně určené pro ochranu a úpravu podlah z měkkého dřeva. Lak nesmí jednotlivá prkna slepit – někteří výrobci proto dodávají základní nátěr, který zateče do spár, aniž by je zalepil, a tak vytvoří tzv. separační vrstvu pro vrchní nátěr.

f) Pamatujte, že smrkové podlahy jsou měkké, sebetvrdší povrchová úprava je neochrání před případným hrubším poškozením. Použití tvrdých laků (např. tzv. epoxidových) nelze doporučit.

g) Je třeba dbát, aby se jednotlivá prkna povrchovou úpravou neslepila.

Případné prasklé suky nebo drobné trhliny v ploše je možné zatmelit pružným stěrkovým tmelem.

Vlhkost a „aklimatizace“

a) Vlhkost je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují chování dřeva. Tím, jak dřevo přijímá a vydává vlhkost, mění své vlastnosti, mezi jiným i rozměry a tvar.

Ideální situace je v případě, když je vlhkost palubek stejná jako vlhkost prostředí, ve kterém se nacházejí – pak zůstávají rozměry i tvar stejné. V praxi však není jednoduché toho dosáhnout.

Značkové palubky SECA jsou vyráběné dle velmi přísn ých kritérií a parametrů. Mezi ně patří i kvalitní sušení. Dejte však pozor na to, abyste i tyto značkové palubky neumístili do prostředí s výrazně jinými klimatickými podmínkami.

Doporučené vlhkosti pro jednotlivé a plikace lze shrnout do následujícího přehledu:

Venkovní použití

12 až 19 %

Vnitřní použití v nevytápěných budovách

12 až 16 %

Ve vytápěných budovách s teplotami od 12 °C do 21 °C

9 až 13 %

Ve vytápěných budovách s teplotami přes 21 °C 6 až 8 %

b) Je nezbytné, abyste se před pokládkou (především podlah) přesvědčili měřením jakou vlhkost aktuálně Vaše palubky nebo podlahovky mají. Vlhkost výrobků ze dřeva se může změnit v průběhu distribuce a skladování.

c) Palubky (a zejména podlahy) musí být pokládány s vlhkostí, která odpovídá tzv. rovnovážné vlhkosti prostředí, ve kterém budou pokládány resp. používány. Proto se před použitím „aklimatizují“ – jde o nezbytný proces, ve kterém palubky nebo podlahovky dosáhnou výše zmíněné rovnovážné vlhkosti. Pro správnou V íte, že… Značkové palubky SECA jsou sušeny za velmi přísných podmínek na potřebný stupeň vlhkosti. Jsou tedy tvarově stálé, odpadá riziko nepřiměřeného pracování materiálu. 7 Dřevo s charakterem. 33 „aklimatizaci“ palubky nebo podlahovky rozbalte a položte. Správný způsob a délku (a také smysluplnost) takové „aklimatizace“ není jednoduché určit, zejména u podlah. Měl by ji určit odborník s ohledem na roční dobu, vlhkost a proudění vzduchu, druh topení, druh stavby, její momentální stav, topnou sezónu apod. Dobrou pomůckou při správném rozhodování může být vlhkost jiných dřevěných konstrukcí nebo předmětů, které se na stavbě nebo v místnosti již nacházejí delší dobu

Kvalitní vlhkoměr je proto nezbytnou pomůckou, zejména pro pokládání podlah.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.