Stránky
Novinky
Reference

Montáž palubek v interiéru – stěny a stropy

Rošt

Obkladové palubky připevňujeme na rošt z dřevěných latí. Tento rošt vytvoříme tedy jako první. Na místo instalace (stěna, strop) připevníme latě odpovídajícího rozměru. Dle pravidla, že hřebíky nebo vruty mají být 3× delší než kotvený materiál, by měly mít latě rozměry minimálně 20 × 30 mm. Platí to i pro kotvení příchytkami, ke kterým jsou standardně dodávány hřebíčky o délce 20 mm. Latě by měli mít vlhkost maximálně do 17 %, v ideálním případě stejnou jako obkladové palubky. Nikdy prosím nedělejte rošt z čerstvě nařezaného (stavebního) dřeva, to se sesycháním kroutí.

Latě kotvíme vždy v pravém úhlu k zamýšlenému směru palubek. Rošt musí být sestaven minimálně ze dvou rovnoběžných latí, umístěných ve vzdálenosti přiměřené tloušťce palubek a zatížení. Na stěny doporučujeme rozteč latí cca v 60-ti násobku tloušťky použitých palubek, na stropy raději 50-ti násobek, pokud na palubkách ještě leží tepelná nebo zvuková izolace, volte rozteč ještě menší.Obecně platí, že čím hustší je rošt, tím pevnější a kvalitnější je obložení.

Krajové latě dávejte vždy až na kraj obložení. Výrazně vám to usnadní montáž krycích ukončovacích lišt.

Latě kotvíme zpravidla na hmoždinky, vruty nebo hřebíky v závislosti na podkladu (stěně nebo stropu). Dnes je možné k ukotvení použít i montážní lepidlo („tekuté hřebíky“).

Při kotvení je většinou třeba rošt vyrovnat. Nejen že se vám budou palubky snadněji montovat, ale také výsledný estetický efekt bude výrazně lepší. Za standardní toleranci se považuje odchylka +/- 2 mm na 2 metry.

V případě, že obkládáte vlhkou stěnu, je třeba latě i palubky dostatečně naimpregnovat a současně i zajistit odvětrání za obložením. Pokud nemáte palubky s profrézováním na rubu, je třeba podkladové latě kotvit přerušovaně, případně do nich vyvrtat otvory tak, aby vzduch mohl proudit.

Palubky

Pamatujte prosím na zásadu, že se palubky i krycí lišty vždy natírají před montáží. Při vodorovném obkladu musí být pero vždy směrem nahoru, aby při dalším nátěru nezatékala nátěrová hmota do drážky a palubky neslepila. Vlivem změn teploty a vlhkosti palubky „pracují“, při jejich slepení by mohlo dojít k vyboulení, v krajním případě i poškození obkladu.

Palubky lze kotvit třemi způsoby

1. Hřebíky (Kolářské, nastřelovací, pinkovací)

Používají se převážně u klasických palubek, a to vždy šikmo přes pero. Přibíjení za spodní část u drážky v žádném případě nelze doporučit, protože palubka je v tomto místě příliš slabá, dochází pak k praskání materiálu.

2. Příchytkami za spodní část u drážky

Příchytky mají výhodu v tom, že obložení lze následně rozebrat bez poškození palubek. Ke kotvení je třeba zvolit správnou velikost příchytek, doporučujeme informovat se u vašeho prodejce. Příchytky lze kotvit k latím hřebíky, vruty nebo sponkami.

3. Vruty

Jde o málo používaný způsob kotvení v interiéru, protože vruty jsou viditelné. Pokud použijete tento způsob kotvení, doporučujeme dávat vruty v rovné řadě a nejlépe použít okrasné.
Mezi palubkami a stěnami nebo stropem nechte malou dilatační mezeru – cca 8 mm, kterou nakonec zakryjete krajovou lištou. Dáte tak dřevu prostor pro jeho přirozené rozpínání při zvýšené vlhkosti vzduchu.
Při obložení stěn je vhodné vytvořit mezi podlahou a obložením sokl. Ten může být ze dřeva (vodorovné prkno ukotvené ke stěně), případně z dlažby či jiného materiálu, použitého na podlahu.
Je-li rozměr vašeho obkladu větší než délka palubek, tj. ve směru obkladu je potřeba použít více než jedna palubka, volte raději překládaný styl (podobně jako např. u cihlového zdiva), jeden spoj na všech palubkách středem místnost nepůsobí příliš estetický.

Lišty

K finálnímu dokončení obkladu můžete potřebovat lišty, závisí to zejména na typu obložení.
Strop lze například obložit zcela bez lišt – po celém obvodu stropu ponechte rovnoměrnou mezeru mezi stěnou a obkladem. V zahraničí je to běžná praxe a důvod je zcela jednoduchý – při malování se malíř dostane koncem štětky nad obložení, aniž by jej umazal. Nemusíte tedy nic olepovat ani umývat.
Při lištování obložení doporučujeme zvolit jednotný styl lišt, nejlépe od jednoho výrobce. Lišty se vždy zařezávají pod úhlem, který tvoří 1/2 celkového úhlu.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.