Stránky
Novinky
Reference

Montáž celoplošným lepením

PŘÍPRAVA
Podklad musí být suchý, rovný strukturálně hladký. Zbytková vlhkost cementového potěru musí být max. 2,5 % (měřeno hmotnostní metodou). V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %.

Zbytková vlhkost u potěru na bázi síranu vápenatého je maximálně 0,5 %. V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u potěru na bázi síranu vápenatého snížen o 0,2 %. (článek 5.3.7 ČSN 744505).

Výškový rozdíl podkladu nesmí být na 4 metrech větší než 9 mm a na 10 metrech ne větší než 12 mm. Nerovnosti v podkladu musí být případně vyrovnány.

INSTALACE
Naneste lepidlo na podklad. Dodržujte pokyny výrobce. Položte první řádek prken na lepidlo, současně nechte dostatečnou dilatační spáru od stěny (použijte klíny). Ujistěte se, že celá prkna jsou v kontaktu s lepidlem. Zatižte prkna dolů pytli pískem pokud je to nutné.
Po nalepení, můžete odstranit klíny a namontovat podlahové lišty.

POZOR!
Mezi stěnami, dveřními rámy, trubkami pro topení atd. musí být dodržena dilatační spáru minimálně 15 mm. Bobtnání dřeva by jinak mohlo způsobit zvlnění podlahy.

Doporučujeme lepidlo na dřevěné masivní podlahy SikaBond®-54 Parquet. 

FEEL WOOD jsou systémové dřevěné podlahy z masivního dřeva. Každé prkno je vyrobeno z jednoho kusu dřeva s perem a drážkou kolem dokola. Tento systém dovoluje rychlé a finančně úsporné položení. FEEL WOOD podlahy jsou produkty značky SECA.
Je důležité udržet vnitřní klima místnosti v relativní vlhkosti hodnot mezi 50 % a 65 %. (viz. Tabulka níže) To udrží smršťování a bobtnání vaší systémové podlahy na zanedbatelné úrovni. Dlouhodobě suché prostředí může vést k nedostatkům uvedených výše. Pravidelně používejte vlhkoměr pro kontrolu vlhkosti ve vaší domácnosti.
SECA systémová podlaha není vhodná pro mokré nebo vlhké místnosti. V podstatě všechny druhy dřeva, s výjimkou buku, lze instalovat i na podlahové topení. V tomto případě je však nutné podlahu přilepit a tloušťka prkna by neměla být větší než 15 mm. Prkna jsou položena podél místnosti paralelně k hlavním zdroji světla. V případě, že délka / šířka podlahy překročí 6 m, doporučuje se instalovat mezi prkna dilatační spáru.

Balíky otevřete, až těsně před instalací. Doporučujeme vybrat prkna z různých balíčků a kompenzovat rozdíly v barvě, a tím získat jednotný vzhled. Doporučujeme se poradit s podlaháři a nechat položit podlahu od odborníků.

OBECNÁ PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA OPATŘENÍ:
Písek a nečistoty na podlaze poškodí povrch dřeva. Používejte dveřní rohože a odstraňte volné částečky nečistot vysáváním nebo zametáním. Tvrdé nohy nábytku při přesunech způsobí viditelné škrábance. Umístěte ochranné podložky pod nohy nábytku, aby se zabránilo poškrábání podlahy. Při položení na podlahové topení je potřeba na začátku (konci) topné sezóny postupně zvyšovat (snižovat) teplotu topení po dobu 2–3 týdnů.

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ:
Vzhledem k tomu, že SECA masivní podlahy jsou obvykle instalovány za různých podmínek, nevztahují se na výše zmíněná doporučení a montážní návody žádné záruky ani nároky.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.