Stránky
Novinky
Reference
Střecha bez kompromisů: Sušené latě jako ekologická alternativa v moderním stavebnictví

Střecha bez kompromisů: Sušené latě jako ekologická alternativa v moderním stavebnictví

Sušené latě představují jedno z velmi diskutovaných témat posledního roku. Po čtyřech dekádách, kdy na českém trhu převládalo impregnované řezivo, se trend mění. 
Začíná se brát stále větší zřetel na udržitelnost, zdravé bydlení a ochranu životního prostředí. 
A právě pro to vstupují do popředí naše latě.

Přibližně do 80. let bývalo zvykem používat na krovy i laťování čerstvé řezivo. Stavby se pak nechávaly přes zimu vymrznout, čímž dřevo mimo jiné také postupně vyschlo. Společně s tlakem na urychlení výstavby se začaly objevovat impregnační látky. Ty měly zabránit šíření hub a plísní v zabudovaném mokrém dřevě a zničit případné larvy dřevokazného hmyzu. Rychlejší proces a bez škůdců? Říkáte si, v čem je tedy problém?

Zpočátku totiž obsahovaly impregnační látky relativně velké množství těžkých kovů a různých chemikálií. Což rozhodně není zdravá varianta pro stavbu obytných domů, a tak se od toho postupně začalo upouštět.

Proč se vyhnout impregnovaným latím?

Proč se vyhnout impregnovaným latím?

Impregnace je sama o sobě prakticky jen chemická látka a není tak nejlepší variantou. Existuje ale i další důvod, proč byste měli zvážit spíše výběr přírodních sušených latí.

Velkým tématem ve stavebnictví je i vliv impregnačních látek na vlastnosti pojistných hydroizolací. V českém prostředí výrazně převládají cenově dostupné polypropylenové fólie, které se používají přibližně u 80 % staveb. Pokud při konstrukci střechy, tedy před pokládkou krytiny, materiál zmokne, uvolní se impregnační látky z latí na tyto fólie. Kontaminovaná voda pak může kvůli odlišnému povrchovému napětí protéct mikropóry ve fólii až do izolace, což může negativně ovlivnit kvalitu celé vaší stavby. V horším případě pak mohou uvolněné látky reagovat s materiálem folie

Sušené latě – jednoznačně skvělá volba

Sušené latě – jednoznačně skvělá volba

Výhodou našich sušených latí však není jen absence zmíněných chemických látek. Díky speciálnímu procesu výroby latí, kdy je řezivo nejprve rozříznuté a následně egalizované na jednotlivé latě, jsou velmi odolné a tvarově a rozměrově stálé. Díky procesu se navíc minimalizuje další sesychání dřeva, což rovněž přispívá k jeho stálosti.

Dalším plusem a důvodem, proč je chemická impregnace naprosto zbytečná, je fakt, že se sušárny postarají o případný dřevokazný hmyz i jeho larvy. Nemusíte se tak bát, že si s neošetřenými latěmi přinesete do domu i škůdce. Zároveň se výrazně sníží hmotnost dřeva, a to až na polovinu.

 

Kromě zmíněných nepopiratelných kladů, se snažíme i při samotném procesu výroby být co nejvíce šetrní k přírodě a snižovat naši uhlíkovou stopu. Pro převoz latí používáme převážně železniční dopravu a využíváme vlastní elektrárnu na biomasu. Získaná energie z ní pohání samotnou výrobu a zbytkové teplo pak využíváme v sušárnách.

Upouštění od užívání nadbytečné chemie v nejrůznějších sférách našeho života je bezesporu trendem dnešní doby i nejbližší budoucnosti. A stavebnictví nebude výjimkou. S našimi sušenými latěmi české výroby SECA půjdete s dobou – moderně, bezpečněji a přesněji.

Sortiment a více informací o sušených latích naleznete na webu www.secacz.cz nebo www.suchelate.cz 

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.