Šroubování podlahy na dřevěný rošt

PŘÍPRAVA
Nerovnosti v podkladu musí být vyrovnány. Instalujte parotěsnou zábranu, aby se zabránilo stoupající vlhkosti (např. PE fólie 200 μ). Pro konstrukci používejte pouze vysušené trámky, nejlépe rozměr 5 × 8 cm. Položte trámky volně na zvukotěsnou izolaci. Správná vzdálenost mezi trámky je závislá na druhu dřeva a tloušťtce podlahy, ale neměla by překročit 40 cm. Nespojujte hranoly, ale nechte je ležet vedle sebe s mezerou 20–40 cm. Vyplňte mezery mezi trámky izolačním materiálem (např. minerální vata).

INSTALACE
Zajistěte klíny odstup mezi první řadou prken a stěnou (min. 15 mm). Klíny odstraníme až bude položení podlahy dokončeno. První řada prken se položí s drážkou směrem ke zdi, zarovnáme a zašroubujeme do hranolku zhora. Řady prken, které následují, jsou šroubována skrytě zkrz pero, doporučujeme předvrtat. Zklepněte prkna dohromady a pomocí špalíku a zajistěte pro šroubování. Poslední řada prken, stejně jako první, je opět našroubována na místo shora.

POZOR!
Kontrolujte správné zarovnání neustále během práce.