Podlahové topení

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A DŘEVĚNÁ MASIVNÍ PODLAHA? ANO! JE VŠAK POTŘEBA DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY A DOPORUČENÍ.

Masivní podlahy Feel Wood jsou dodávány s vlhkostí 9 % (± 2 %). Výjimku tvoří jasan, který se vyrábí s maximální vlhkostí 10 %. Při pokojové teplotě cca 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50–60 % je tato vlhkost odpovídající, tím garantujeme vysokou přesnost. Při dodržení těchto hodnot je tvorba spár
zcela bezvýznamná.

Dřevo je hygroskopický materiál a reaguje na své okolí. Přijímáním a odevzdáváním vlhkosti se mění rozměry palubek. Rozlišujeme změny v délce a v šířce. V šířce se dále jedná o změny u tangenciálního nebo radiálního průřezu (ležící a stojaté letokruhy). Bobtnání a sesychání v délce jsou zanedbatelné, v šířce závisí na dřevině a řezu. Střední hodnota změny tvaru se odhaduje na 0,25 % při změně vlhkosti o 1 %. Klesá-li vlhkost dřeva, sesychá se a v podlaze vznikají spáry. Při snížení vlhkosti o 5 % a průměrném koeficientu bobtnání a sesychání 0,25 % vychází 1,25 %. Tzn. při šířce palubek 128 mm představuje 1,25 % spáru širokou cca 1,6 mm. Tyto hodnoty jsou průměrné, samozřejmě závisí na dřevině, oblasti růstu a letokruzích na palubce (dřevo z kraje kmene nebo od jádra) a mohou se vždy poněkud lišit.

Při pokládce na podlahové topení se dřevo v topných periodách díky topnému roštu dodatečně sesychá. Aby se zabránilo poškození palubek, musí být při pokládce bezpodmínečně dodrženy předpisy pro pokládku na podlahové topení. Předpisy pro pokládku masivních podlah Feel Wood na podlahové topení předpokládají:

  • max. teplota na povrchu podlahy 26 °C
  • max. vlhkost masivní podlahy 9 % (± 2 %)
  • všechny materiály (dřevo/lepidlo) dohromady nesmí mít víc než 0,15 m2 K/W

Vzoreček pro výpočet tepelného odporu (R) (m2 K/W) zní:
Tloušťka vrstvy materiálu (d) v metrech děleno Součinitel tepelené vodovisti materiálu (λ).

R = d / λ (m2.K.W-1)

Vypočtené hodnoty různých vrstev se sčítají.
Příklady:
masivní podlaha 21 mm dub:
0,021 m : 0,17 (dub)  = 0,12m2 K/W = v toleranci!
masivní podlaha 20 mm smrk:
0,020 m : 0,12 (smrk) = 0,17m2 K/W= překročena povolená hodnota!
V průměru se počítá  součinitel tepelené vodovisti materiálu pro tvrdé dřevo2 = 0,15 a pro jehličnaté2 = 0,12
Pozor:
Naše podlahové sponky nejsou vhodné na podlahové topení. Teplota podlahy se musí na začátku (konci) topné sezóny postupně zvyšovat (snižovat) a to po dobu cca 2 týdnů.

Vhodné měkké dřevo:
• smrk severský 15 × 135 mm
• borovice severská 15 × 135 mm
• modřín sibiřský 15 × 107 mm a 15 × 135 mm
Vhodné tvrdé dřevo:
• všechny varianty dubu (částečně
kouřený, kouřený, …) v tloušťkách 15 a 21 mm
do šíře 148 mm
• termojasan, kanadský javor a ořech v tloušťce
21 mm a šířce 113 a 128 mm

Pro pokládku se doporučuje celoplošné přilepení odpovídajícím lepidlem pro masivní podlahy.
Doporučujeme lepidlo značky SikaBond® 54 Parquet.

Pokládka by měla být realizována odbornou firmou.

10 dobrých důvodů

Velkoobchodní prodej

Ing. Lukáš Kopp
Product manager
+420 777 478 913
feelwood@secacz.cz