Montáž „plovoucím způsobem“ na ocelové sponky

Elegantní a jednoduchá pokládka, která nevyžaduje vysoké nároky na stavební výšku a při které je podlaha částečně rozebíratelná. Pokládka plovoucím způsobem pomocí sponek je vhodná pro menší mísnosti do 4m šířky a šíře prken 137 mm. Ideální do dětských pokojíků, ložnic a podobně. Sponky jsou z kvalitní ušlechtilé oceli a dodáváme je v šíři 135 mm (jehličnaté dřeviny) a 137 mm (listnaté dřeviny).

PŘÍPRAVA
Podklad musí být suchý, rovný strukturálně hladký. Zbytková vlhkost cementové stěrky musí být max. 2 %, a anhydritového potěru max. 0,5 %. Nejprve položte parotěsnou zábranu, aby se zabránilo stoupající vlhkosti (např. PE fólie 200 μ).  Instalujte korkovou nebo jinou kvalitní podložku pro zvukovou (kročejovou) izolaci. Výškový rozdíl podkladu nesmí být na 4 m větší než 9 mm, na 10 m ne větší než 12 mm.

POKLÁDKA
Zatlačte spony do sebe takovým způsobem, že tvoří řetěz, a položte řetězy v řádcích 70 cm od sebe. Poznámka: upínací konec sponky by měl ukazovat směrem, kterým je podlaha pokládána.
Rozpulte první sponku v polovině. Umístěte dřevěné klíny mezi stěnou a první řadu prken, tak aby byla dodržena požadovaná vzdálenost od stěny. Další řady prken jsou instalovány zasunutím pera do drážky a důrazným doklepnutím prkna na místo. Slepte čelní konce prkna. Lepidlo se nanáší pouze na spodek drážky. Poslední řada prken se seřízne celé délce, s přihlédnutím na předepsanou vzdálenost od stěny. Tuto řadu lze nalepit podélně. Po vytvrdnutí lepidla, můžete odstranit klíny a umístit podlahové lišty.

POZOR!
Mezi stěnami, dveřními rámy, trubkami pro topení atd. musí být dodržena dilatační spára 15mm. Bobtnání dřeva by jinak mohlo způsobit zvlnění podlahy.