Montáž celoplošným lepením

PŘÍPRAVA
Podklad musí být suchý, rovný strukturálně hladký. Zbytková vlhkost cementového potěru musí být max. 2,5 % (měřeno hmotnostní metodou). V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %.

Zbytková vlhkost u potěru na bázi síranu vápenatého je maximálně 0,5 %. V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u potěru na bázi síranu vápenatého snížen o 0,2 %. (článek 5.3.7 ČSN 744505).

Výškový rozdíl podkladu nesmí být na 4 metrech větší než 9 mm a na 10 metrech ne větší než 12 mm. Nerovnosti v podkladu musí být případně vyrovnány.

INSTALACE
Naneste lepidlo na podklad. Dodržujte pokyny výrobce. Položte první řádek prken na lepidlo, současně nechte dostatečnou dilatační spáru od stěny (použijte klíny). Ujistěte se, že celá prkna jsou v kontaktu s lepidlem. Zatižte prkna dolů pytli pískem pokud je to nutné.
Po nalepení, můžete odstranit klíny a namontovat podlahové lišty.

POZOR!
Mezi stěnami, dveřními rámy, trubkami pro topení atd. musí být dodržena dilatační spáru minimálně 15 mm. Bobtnání dřeva by jinak mohlo způsobit zvlnění podlahy.

Doporučujeme lepidlo na dřevěné masivní podlahy SikaBond®-54 Parquet. 

Stáhnout technický list (.pdf)